Affald efter festival

Det er nok ikke nogen overraskelse for ret mange, at det er en meget kompliceret opgave at arrangere en ret stor musikfestival som den, vi afvikler her i byen over tre dage hver sommer. Men det er måske nok de færreste, der gør sig overvejelser om, hvor megen planlægning, der skal til for bare at få fjernet alt det affald, som er en uundgåelig følge af omkring 20.000 festglade menneskers tilstedeværelse i byens gader og på de forskellige pladser, hvor der i telte afvikles forskellige koncerter.

Her til festivalen i år var jeg selv involveret i at tilrettelægge oprydningen efter festdagene. Vi har selvfølgelig en del erfaring i den gruppe af mennesker, der står for arrangementet, men det forhindrer nu ikke, at der kommer nye overraskelser hvert år, og dem skal vi selvfølgelig forsøge at komme i forkøbet.

Noget af det vanskeligste er faktisk at skaffe frivilligt mandskab i tilstrækkeligt omfang, for oprydningen skal selvfølgelig startes tidligt om morgenen om søndagen, efter at selve festivalen er afsluttet lørdag aften. Men det lykkedes dog også i år at finde tilstrækkeligt mange hjælpere.

I år havde vi fået en ny ide, nemlig at placere en stor big bag ( sådan en bigbag fætter her ) på en ganske almindelig trailer efter en personbil, for vi regnede med, at det var den bedste måde at holde styr på de tusinder af tomme og henkastede plasticbægre, som festdeltagerne har drukket fadøl af. Det viste sig også at være en god ide, som sparede vores mandskab en del tid i forhold til de foregående års tidsforbrug.

Desværre er der også en hel del storskrald efter sådan en festival, for når der er hældt fadøl ned i tilstrækkelige mængder, går det ofte ud over plasticstole og lignende, som efterfølgende ligger ødelagte og flyder i gaderne. Til at klare den side af sagen havde vi entreret med en vognmand, som kørte skraldet ud på lossepladsen, som ekstraordinært holdt åben denne søndag.

På hver af de pladser, hvor der har været rejst telte til koncerterne, havde vi på forhånd opstillet en stor affaldscontainer, og den første opgave søndag morgen var at få dem kørt ud på lossepladsen for at blive tømt.

Efterfølgende kom lastbilen tilbage og placerede igen den enkelte leje container ved festpladsen, så den var klar til de mængder af affald, som vores mandskab samlede sammen. På forhånd havde vi planlagt, hvor mange mennesker der skulle tilknyttes hver enkelt af festpladserne.

De mange hjælpere, vi har kunnet trække på til oprydningen efter festivalen, har som sagt været frivillige, som bortset fra lidt forplejning i form af kaffe og rundstykker ikke belaster vores budget med udgifter.

Men det er også nødvendigt med denne frivillige og ulønnede indsats, for udgifter er såmænd store nok endda. En af de tyngende poster er den containerleje, vi skal betale, for dels skal containerne jo fragtes frem og tilbage flere gange, dels skal der betales en afgift på lossepladsen for at få dem tømt.

Men alt i alt faldt det hele i hak på en god måde, så byen var ren og pæn allerede søndag middag.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.