Forhandler af nye vinduer

i, at han sagde direkte, at han var ligeglad med, hvor dyre vinduer vi eventuelt kunne finde på at vælge, for i sidste ende bliver det jo os selv, der kommer til at betale for dem i form af den stigning i huslejen, som renoveringer giver plads til.

Vi blev på møde enige om Det blev sagt med et smil, og han var vist hudløst ærlig, vores udlejer, da vi for en god måneds tid siden holdt et møde mellem udlejeren og os beboere i de 12 lejligheder, der er i den københavnske udlejningsejendom, som rummer vores lejligheder.

Han sagde rent ud, at når vi nu skulle have skiftet samtlige vinduer i ejendommen, kunne vi beboere suverænt bestemme, hvilken type vinduer vi ønskede os. Hans eneste krav var, at vi kunne blive enige, for naturligvis skulle vinduerne være ens i alle lejligheder.

Og hans ærlighed bestod at nedsætte et udvalg på tre beboere til at komme med forslag til maksimalt tre forskellige type vinduer, som udvalget så kunne præsentere for de øvrige beboere, der så skulle træffe et valg. Jeg lod mig lidt modstræbende overtale til at være med i udvalget.

Vores udgangspunkt var, at vi ville finde lokale leverandører, hvilket ikke er så svært, for der er rigeligt med forhandlere af nye vinduer på Sjælland. Jeg påtog med opgaven med at finde nogle emner via søgning på nettet, hvorefter vi tre i udvalget ville tage på besøg hos forhandlerne for at udvælge den eller de typer, vi ville foreslå.

Det var heller ikke den sværeste opgave, for vi havde allerede talt om, at vi ville pege på dannebrogsvinduer i en stil, der er tæt på den fra de gamle vinduer, som bestemt også trænger til udskiftning.

Vi startede vores arbejde i udvalget med at spadsere en tur i byen for at kigge på vinduer i København for på den måde at hente noget inspiration til at vælge, hvilken type vinduer, vi ville foreslå til vores egen ejendom.

Det blev faktisk en hyggelig spadseretur i dejligt forårsvejr, og det viste sig hurtigt, at vi tre i udvalget nok havde nogenlunde samme smag med hensyn til stilen på vinduerne, så det tydede på, at der ikke ville blive tale om ret meget uenighed om, hvad vores forslag til de øvrige beboere skulle gå ud på.

En af de andre fortalte, at en af hans kolleger havde anbefalet vinduer af et bestemt fabrikat, fordi kollegaen selv havde haft gode erfaringer med de vinduer.

Derfor fortsatte vi vores arbejde med at besøge en stor tømmerhandel, der er forhandler af Rationel Vinduer i København, for vi var enige om, at vi lige så godt kunne vælge det fabrikat, idet ingen af os ellers havde nogen præferencer med hensyn til fabrikatet. På den tømmerhandel havde de flere forskellige designs, som vi tog billeder af med henblik på at forelægge dem for de øvrige beboere.

Der var bred enighed om en bestemt stil, så nu venter vi bare på, at arbejdet med udskiftningen af vinduerne snart går i gang.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.