Hvor ligger skellet?

Vi vidste godt alle sammen i det parcelhuskvarter, hvor vi bor, at der lidt længere nede ad den vej, hvor vi bor, på den modsatte side er to naboer, der bare ikke kan udstå hinanden. Af og til er det næsten en farce, der udspiller sig, når en af dem føler sig krænket af et eller andet, den anden familie foretager sig.

For eksempel overværede jeg selv sidste sommer, hvordan Heinz, som den ene af dem hedder, en dag skældte Kunos ældste søn på 12 år hæder og ære fra, fordi han havde stillet sin cykel ude på fortovet på en sådan måde, at nogle få centimeter af forhjulet ragede ind over skellet, så hjulets kant befandt sig ud for Heinz’ grund.

Fjendtligheden stammer fra en situation for omkring 8 år siden, da Heinz og hans familie flyttede ind i deres hus. Der gik ikke lang tid, før Heinz bebrejdede Kuno, at han havde plantet en hæk et stykke inde på Heinz’ grund, og Heinz forlangt, at den omgående skulle fjernes. De to kunne ikke blive enige om, hvor skellet mellem deres grund rent faktisk befandt sig, og det udviklede sig til voldsomme skænderier.

Det er den slags sager, der hører til i kategorien naboret.

Skelpælene fandtes ikke mere, så Heinz stod fast på sit, at hækken var plantet inde på hans grund. Det endte med, at Kuno henvendte sig til kommunen for at få løst problemet, men kommunen ville ikke blandes ind i det og henviste til en landinspektør, som ville være den rette til at afgøre, hvor skellet rent faktisk er.

Kuno følte sig overbevist om, at han havde ret, så han valgte at tilkalde landinspektøren og gjorde det i den forbindelse klart for Heinz, at hvis Kuno havde ret, ville han sende regningen for landinspektørens arbejde videre til ham.

Landmåler må afgøre sagen

Vi var nogle stykker, der den gang så nysgerrige til, da Kuno nogle dage senere fik besøg af en landmåler, som skulle finde ud af, hvor nøjagtigt skellet mellem de to grunde befandt sig. Det var ikke noget, han sådan uden videre kunne svare på, for det var nødvendigt først at måle sig frem ud fra de tegninger, landmåleren havde medbragt.

Det var ganske interessant dels at følge med i landmålerens arbejde, dels at iagttage både Heinz og Kuno, som begge var mere end almindeligt interesserede i, hvad manden nåede frem til.

Matrikulære opgaver? Opmåling af grund for eksempel

Det gik op for os andre, at landmåleren åbenbart var nødt til at gå meget præcist til værks, og at en opmåling af grund ikke er et stykke arbejde, man bare lige udfører med den ene hånd i lommen, så at sige. Den slags opgaver – matrikulære opgaver – er det kun autoriserede landinspektører, der må udføre.

Så der gik faktisk nogle timer, før landmåleren nåede frem til det resultat, at skellet mellem de to grund faktisk befandt sig præcist der, hvor Kuno for mange år siden havde plantet hækken. Det var sket, før der overhovedet blev bygget på den grund, som Heinz nu ejer.

Men striden mellem de to er aldrig blevet bilagt, for Heinz nægtede at deltage i udgifterne til landmålerens arbejde, og der er vist udpeget en advokat til at tage sig af det hele nu, hvilket vist bliver nødvendigt, hvis den megen ballade ikke skal ende med skilsmisser i familierne også.

Nå ja – skulle det ske, er skilsmisse og bodeling jo også noget, advokaten kan hjælpe med…

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.