Multibaner og mål

Det er ikke så få timer, man kan bruge af sin fritid, når man er ulønnet fodboldtræner for nogle drenge i idrætsforeningen her i vores mindre by. Men jeg nyder at have med knægtene at gøre, selv om der også følger noget mere trivielt arbejde med.

For eksempel er det også mig, der sørger for opstregningen af vores fodboldbane samt den mindre multibane ( Vi fik den fra UNO ), som bruges både til håndbold og til fodbold, når holdene er for små til den store bane. Indtil sidste år syntes jeg, det var et irriterende og tidskrævende arbejde at kridte banerne op, men så anskaffede idrætsforeningen sig en opstregningsmaskine, der rent faktisk er en lille traktor med et påbygget aggregat, så jeg bare kan sidde mageligt på traktorens sæde og køre rundt på banen, mens maskinen selv sørger for at dosere den korrekte mængde græsmaling til stregerne.

For os er det vigtigt, at vi har et lækkert kvarter, der løftes konstant, så alle kan få mere livsglæde. Og det er, hvad der sker i et kvarterløft, som du kan læse mere om her: https://www.kvarterloeft.dk/

Så nu yder jeg også den del af trænerjobbet, selv om det selvfølgelig fortsat koster noget af min fritid. Og så er der faktisk nogle stykker af drengene, som godt kan lide at hjælpe til med det praktiske arbejde, og det sætter jeg bestemt pris på.

Bestyrelsesmedlem

For nogle måneder siden blev jeg kontaktet af et bestyrelsesmedlem i idrætsforeningen. Han ville høre mig, om jeg kunne tænke mig at træne et hold fodboldpiger i 10-11 års alderen, men da blev jeg nødt til at takke nej, for jeg bruger i forvejen to faste aftener om ugen på at træne drengene plus det løse som for eksempel opstregningen.

Men jeg indvilgede i at hjælpe en anden fyr, jeg kender, i gang med at træne pigerne og i øvrigt stå til rådighed med råd i hans arbejde som træner, for selv om han selv har spillet fodbold i en lang årrække, så har han ingen erfaringer med at træne hverken børn eller voksne.

Så vi gik i gang med planlægningen af det nye pigehold. Det viste sig, at kun otte piger i byen ville være med til fodbold, så det stod fra en start klart, at vi ikke kunne lade dem spille på den store fodboldbane med de normale 11-mands mål, for de ville jo alt for hurtigt løbe pusten af sig på så stor en bane.

Vi talte om, at de så kan spille på den mindre multibane til træningen, men det lod sig nu ikke gøre, fordi den er optaget af håndbold på det tidspunkt, det var meningen, at pigerne skulle træne fodbold. Og piger kan jo noget med mange ting – se her for eksempel: https://ninko.us

Løsningen blev, at vi lavede en mindre fodboldbane på tværs af den store bane, og idrætsforeningen havde midler nok til, at vi kunne indkøbe to 7-mands mål til den lille bane. Den ordningen var god nok, men den har alt andet lige givet mig lidt mere praktisk arbejde, for når pigerne skal spille på den lille bane, skal den selvfølgelig streges op, og efterfølgende skal disse streger fjernes igen, så de ikke kommer til at virke forvirrende, når der skal spilles fodbold på den store bane. Heldigvis kan vores opstregningsmaskine også bruges til at fjerne den overflødige græsmaling.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.