Gode mødelokaler i Kbh

Min mand var nok lidt betænkelig i starten, da jeg fortalte ham, at jeg efter lang tids forsøg på at finde et arbejde endelig var lykkedes med at blive ansat i et rengøringsfirma. Han var selvfølgelig glad for, at jeg havde fundet et job, for vores anstrengte økonomi kan i hvert fald godt bruge den forøgelse af husstandsindkomsten, som nu er en realitet.

Det var mere det, at jeg i mit nye job skal starte klokken fem om morgenen, han var lidt betænkelig ved, for det betyder, at han alene skal sørge for at få vores to børn op, fodre dem af og sende dem i skole. Han skal nu nok klare den opgave, og da hans arbejde først starter klokken ni har han ingen praktiske problemer med det.

Kursuscenter i København

I mit nye job er jeg blevet ansat til at gøre rent på et stort kursuscenter i København, og jeg har allerede fået en grundig introduktion til arbejdet. Foruden mig selv er der tre andre ansatte til at forestå den daglige rengøring, og det kan selvfølgelig lyde af meget, men centeret rådet over det vist nok største antal mødelokaler i København. Du kan læse mere her: https://mbkkursuslokaler.dk/moedelokale/

Og der stilles ret store krav til rengøringen, blev det understreget ved den introduktion, jeg var til. Man satser generelt på en meget høj kvalitet i alle detaljer i det center, og derfor skal standarden også være høj, så kunderne kan føle sig tilfredse trods den ret høje pris, der skal betales for at leje sig ind i lokalerne.

Jeg kunne ved selvsyn se, at der er tale om nogle af de bedst udstyrede og lækrest møblerede kursuslokaler i København, og lederen af centeret fortalte mig, at der faktisk er ganske stor efterspørgsel på den slags lokaler til forskellige formål – både til kurser og til møder af forskellig art.

Det her kursuscenter har altså valgt at tilbyde de vel nok bedst mulige faciliteter til deres kunder. Og det giver tilsyneladende pote, for så vidt jeg forstod den daglige leder af centeret, så er der normalt flere måneders ventetid på at kunne leje sig ind i lokalerne.

Der blev ikke lagt skjul på, at man på centeret vil gøre alt for at bevare den høje standard, for der er sådan set en god kapacitet, når det gælder konferencelokaler i København, så det handler om at kunne tilbyde kunderne den absolut bedste vare, hvis man vil bevare den succes, som centeret har oplevet gennem en del år.

Jeg startede i mit nye job for en god uges tid siden, og min overordnede har udtrykt stor tilfredshed med mit arbejde, hvilket jeg selvfølgelig er glad for. Jeg gør også mit bedste med hensyn til rengøringen, for det skal ikke nægtes, at jeg også selv føler en vis tilfredshed ved at være med til at skabe de suverænt bedste konferencefaciliteter i København – se selv her. Og den følelse bliver i øvrigt bakket godt op af et fremragende arbejdsklima, hvor vi som medarbejdere blandt andet altid bliver lyttet til, hvis vi har et forslag om ændringer af den ene eller anden art.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.