Egne dykkere i firmaet

Det er noget af en udfordrende opgave, vi har fået i det entreprenørfirma, hvor jeg arbejder som ingeniør. Vi skal nemlig stå for etableringen af en ny kloakledning på mere end 16 kilometer. Ledningen skal gå fra det bestående kloaknet her i byen og til et rensningsanlæg, som skal opføres et stykke vej nord for byen.

Der er ikke noget specielt udfordrende i at nedgrave en kloakledning, men i dette tilfælde består udfordringen i, at den nye ledning enten skal krydse den store sø i udkanten af byen eller lægges udenom søen. Det sidste vil betyde en forlængelse af ledningen med mere end to kilometer.

Derfor har vi i vores tilbud på arbejdet taget som udgangspunkt, at kloakledningen kan lægges på søens bund på den strækning, og det er i sig selv en udfordring for vores firma, som ikke tidligere har udført den slags opgaver under vandet.

Vi er nogle stykker, der har regnet grundigt på udgifterne til de to mulige løsninger, og vi har gjort os klart, at hvis kloakledningen skal krydse søen, er vi nødt til at sende nogle af vores erfarne folk på dykkerkursus, så de kan udføre arbejdet med at fastgøre kloakledningen til søens bund.

Men før vi nåede frem til beslutningen, var vi også nødt til at undersøge, om det overhovedet er muligt at placere kloakledningen tværs over søen. Den undersøgelse hyrede vi et specialfirma til at udføre for os. Firmaet undersøgte søen grundigt ved hjælp af dykkere, som startede med at koncentrere sig om, hvorvidt der er forhindringer i søen. Til det brug afsøgte de hele strækningen tværs over søen for vegetation eller andet, der kan genere det senere arbejde. Firmaet havde et par folk til at svømme rundt i overfladen iført våddragt og almindeligt snorkel udstyr, og senere var et par dykkere nede i søen for at skabe sig et overblik over søbunden. De var naturligvis iklædt fuldt dykkerudstyr med iltflasker og så videre. Jeg mener, de havde købt deres dykkerudstyr her: http://shop-diving2000.dk/category/dykkerudstyr-8/

Deres redegørelse overbeviste os om, at der ikke er uoverstigelige hindringer ved at placere kloakledningen på søbunden. Vi har truffet den beslutning, at vi hellere vil uddanne et par af vores egne folk til at kunne foretage de nødvendige dykninger, frem for at lade et dykkerfirma gøre det. For i det sidstnævnte tilfælde skulle vi så uddanne et par dykkere i de entreprenørmæssige opgaver, der følger med arbejdet nede på søbunden.

Et par af vores faste og dygtige medarbejdere har meldt sig som interesserede i netop den opgave. De to har sammen været på flere dykkerrejser i deres ferier, så de dyrker faktisk på forhånd dykning som en sport og er begge to meget interesserede i at gennemføre et kursus, så de kan få certifikat som erhvervsdykkere.

For vores firma vil det på sigt være værdifuldt, at vi selv har dykkere i medarbejderstaben, og at vi har det nødvendige dykkerudstyr, for vi har i tidens løb haft en del opgaver, hvor vi har måttet hyre andre firmaer til at klare nødvendige dykkeropgaver for os. Og på bundlinjen bliver det billigst at lække kloakledningen på søbunden.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.