Medarbejderudvikling og stress

Det var faktisk en gedigen overraskelse, da vores administrerende direktør en dag for nogle måneder siden kom ind i HR-afdelingen, hvor jeg er ansat, og gav sig til at snakke med os om eventuelle stressproblemer blandt medarbejderne. Overraskelsen bestod i, at vi ikke havde ventet, at direktøren tænkte i de baner, for han har ord for at være en hård negl, der nok ikke ligefrem er den, der bekymrer sig mest om medarbejdernes trivsel i det daglige.

Men vi fire medarbejdere i afdelingen satte os ned sammen med direktøren for at snakke tingene igennem. Vi havde ikke direkte kendskab til problemer med stress hos nogle medarbejdere, men selvfølgelig er der perioder med mere travlhed end normalt, så der er helt sikkert grund til at være opmærksom på risikoen.

Og det var netop den opmærksomhed, der var direktørens ærinde. Han fortalte, at han et par dage tidligere havde været til et foredrag om ledelse og stress i en erhvervsklub, han er medlem af, og foredraget havde netop handlet om risikoen for, at medarbejdere kan blive direkte syge af stress, hvis virksomheden ikke tager hånd om problemet i tide.

Vores snak om faren for stress mundede faktisk ud i, at direktøren besluttede, at vi skulle iværksætte en plan for, hvordan vi bedst forebygger den slags problemer, og han var indstillet på, at det godt måtte koste noget i form af professionel hjælp udefra, hvis vi i vores afdeling fandt det formålstjenligt.

Han bad os udarbejde en plan, som vi så kunne drøfte på et senere tidspunkt. Han nævnte også, at den foredragsholder, der havde gjort ham opmærksom på, at det er bedre at forebygge end at helbrede stress, kom fra en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig meget med stress rådgivning i store virksomheder, så hvis vi fik brug for assistance udefra, mente han nok, at vi kunne benytte os af det konsulentfirma.

De følgende dage holdt vi flere små møder i vores afdeling for at få taget hul på opgaven med et forebyggende arbejde blandt alle medarbejderne. Vi var enige om, at vi i første omgang havde brug for at få afklaret, om der blandt medarbejderne var nogle, der selv følte, at de var på kanten til at blive ramt af stress.

Derfor besluttede vi, at der skulle afvikles en række workshops omkring spørgsmålet, sådan at kolleger, der til daglig arbejder sammen, kunne deltage i den samme workshop og på den måde hjælpe hinanden med at afklare, om vi overhovedet har den slags problemer i virksomheden.

Vores chef var enig i fremgangsmåden, og nu har vi gennem de seneste uger få afviklet de planlagte workshops. Det er mit indtryk, at alene ledelsens interesse for spørgsmålet har haft en gavnlig effekt, og i hvert fald var der ingen af medarbejderne, der direkte sagde noget om, at de har følt sig så stressede, at det ramte dem på helbredet.

I HR-afdelingen betragter vi de workshops, vi har gennemført, som en naturlig del af den medarbejderudvikling, vi er bevidste om, at vi skal stå i spidsen for, så vi vil gentage dem næste år.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.