Prisen på brænde

Min gode veninde Birgitte er ansat hos Skat, hvor en af hendes væsentligste opgaver er at være med til at bekæmpe sort arbejde og unddragelse af moms og skat af diverse indtjeninger. Hun fortalte her forleden dag, at hun i sidste uge havde været ude på en opgave, som hun opfattede som den mest ubehagelige, hun nogensinde har været beskæftiget med i sin tid som ansat hos Skat.

Der var nemlig kommet en anonym anmeldelse til Skat om, at det lille firma, hvor Birgitte og hendes mand normalt køber det brænde, de skal bruge i deres brændeovn, måske ikke altid var så nøjeregnende med, om der nu blev betalt moms af hele omsætningen.

Derfor måtte Birgitte sammen med en kollega ud til firmaet, som ligger lidt udenfor vores by, for dels at få en snak med indehaveren, dels kaste et grundigt blik på de regnskaber, han kunne fremvise.

Problemet for Birgitte og hendes kollega var blandt andet, at det for dem var stort set umuligt at gennemskue, hvor stor en mængde affaldstræ, der medgår til fremstilling af en given mængde træpiller, som udgør en temmelig stor del af det pågældende firmas omsætning.

Birgitte fortalte, at de havde fået en plausibel forklaring af indehaveren, og de havde faktisk ikke mulighed for at rejse tvivl om, hvorvidt han talt sandt eller ej. Det samme var tilfældet med de træbriketter, som firmaet også selv producerer af affaldstræ og sælger til både private kunder og til forretninger, der handler med den slags.

Indehaveren af firmaet havde beredvilligt fremvist de maskiner, der findeler træet og omdanner det til henholdsvis piller og briketter, som anvendes i både brændeovne og – for pillernes vedkommende – i specielle fyrkedler, der er beregnet til træpiller.

Men hvem pokker kan overskue, hvor stor en mængde affaldstræ, firmaet har købt, for det er jo ikke en vare af stor værdi. Der er jo stort set kun tale om, at manden derude skal betale for transporten, og så er skovdistriktet eller hvem, han nu har modtaget det fra, vel bare glade for at slippe af med affaldet. Og briketter er gode at fyre med!

Det er meget nemmere at forholde sig til rigtigt brænde. Det pågældende firma er også leverandør af rigtigt brænde til pejse og brændeovne, og indehaveren bruger en temmelig stor del af sin tid på at save det leverede træ op i de rigtige længder og derefter kløve det, så det kan sælges som brænde af løvtræ, der er klar til at smide direkte i brændeovnen, for firmaet sørger for, at det er ordentligt tørt, før det afleveres til kunderne.

Når det handler om den slags brænde, er det forholdsvis nemt at sammenholde den mængde træ, firmaet har købt, med den mængde brænde, der er solgt.

Selv om priserne på for eksempel rigtigt bøg brænde er ganske gode, er det ifølge Birgittes erfaring ikke det, manden her i udkanten af byen tjener mest på. Faktisk fortalte han selv, at det er en bedre forretning for ham at handle med piller og briketter, men Skat har i hvert fald ikke nogen sag mod ham.

Disclaimer

Skriv et svar

Your email address will not be published.